BARBRO WESTERHOLM #1 Pride & Prejudices | Magnus Skogsberg

BARBRO#1 – Pride & Prejudices Barbro (born 16 June 1933) is a Swedish politician of the Liberals. From the mid-1960s Westerholm was an early pioneer in the field of pharmacovigilance. In 1979 as general director of the Swedish National Board of Health and Welfare, she had homosexuality dropped from the list of mental health diseases. In this first episode we talk to her what har been her driving force in live, about daddy Helge and how her affected her life at early years with his open mind. At the age of 89 she stills walks the Pride Parade, because she stills fights to erase prejudices and to be celebrated for what she has done for the HBTQI community, BARBRO#1 – Pride & fördomar Barbro, född 16 juni 1933, är en svensk liberal politiker. Från mitten av 1960-talet var Westerholm en tidig pionjär inom området för säkerhetsövervakning. 1979 fick hon som generaldirektör för Socialstyrelsen homosexualitet bort från listan över psykiska sjukdomar. I det här första avsnittet pratar vi med henne vad som har varit hennes drivkraft i livet, om pappa Helge och hur hon påverkade hennes liv under de första åren med sitt öppna sinne. Vid 89 års ålder går hon fortfarande tidigt i Pride Parade, för att hon fortfarande slåss för att utrota fördomar och för att firas för vad hon har gjort för HBTQI-gemenskapen, ‪#‎tjeinch‬#‎change‬#barbrowesterholm